Поверителност

1.Кои сме ние и как де се свържете с нас, електронният магазин www.mlm-shoplr.com,  е собственост на МЛМ ЦЕНТЪР ООД, ЕИК 204784879, гр. Свищов, ул. Григор Стоянов  No 27, имейл адрес info@mlm-shoplr.com , тел 0889500937 . Дружеството , наричано по долу ТЪРГОВЕЦА е отговорно за защитата на данните, които споделяте с нас и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство в тази област.

2.Цели на обработване; Ние обработваме вашите данни с цел:
•За да Ви регистрираме;
•За да приемем Вашата поръчка в онлайн магазина;
•За да Ви изпратимn бюлетин , ако сте заявили такова желание;
•За да комуникираме с Вас чрез имейл във връзка с Ваша поръчка;
•За да комуникираме с Вас по телефон във връзка с Ваша поръчка;
•За издаване на фактура;
•За подобряване на нашите услуги, да разберем по-добре Вашите очаквания.Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронна поща. ТЪРГОВЕЦА , под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия в онлайн магазина за продажбата.
3.Категории лични данни които ще се обработват: 
 Обработват се лични данни на регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес, и др., които се събират с цел идентификация. 
Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство-ЕГН / ако Потребителят заяви желание да му бъде издадена фактура/, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора. Вашите лични даннисе обработват за следните цели:
създаване на профил за използване на услугата -с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
обработка на плащане и счетоводно отчитане –с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
обработка на направена поръчка–с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.
ТЪРГОВЕЦА НЕсъбира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:
-данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.документи за самоличност.
4.Кои са получателите на Вашите лични данни.Вашите лични данни се обработват от наше име и от наши доставчици, ако сте дали съгласие за това. Можем да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни на доставчици на IT услуги, хостинг услуги, поддържане на бази данни, извършване на куриерски и пощенски услуги, на трети страни, за да спазим своите законови задължения.Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.
5.Срок на съхранение;  ТЪРГОВЕЦА  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтриването на профила,  ТЪРГОВЕЦА  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне (до 28 дни). Когато сте дали съгласието си за получаване на бюлетин, съхраняваме Вашите данни, докато поискате да Ви отпишем.Можем да запазим данни с цел спазване на наши данъчни и счетоводни цели.
6.Информация за правата на субекта на данни.  ТЪРГОВЕЦА ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до вашия акаунт, освен в случаите на техническа неизправност.
Вие имате право:
-На достъп до Вашите лични данни, като влезете чрез профила си в сайта;-Да коригирате Вашите данни, ако са неточни;
-Да изтриете Вашите лични данни, като изтриете Вашия профил /правото „да бъдеш забравен“/или да заявите вашето желание за изтриване на имейла на ТЪРГОВЕЦА;
-Да ограничите обработването на Вашите лични данни;
-Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни;
-Да се отпишете от известяването;
-Да изисквате да бъдете уведомявани при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;
-Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) No 2016/679 от 27 април 2016 г. чрез сайта на КЗЛДhttps://cpdp.bg/, на имейл адрес kzld@cpdp.bg, с писмо на адреса на КЗЛД.
7.Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране Използваме Cookies, за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга. Данните, съхранявани от Cookies, които уебсайтът използва, никога не показват лична информация, от която може да се установи самоличността на даден субект.„Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Cookies също правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie). Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. При определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва Cookies посредством наше Cookies съобщение.Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google"). Google Analytics използва конкретна cookies, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.Повече информация за управление на бисквитките -www.allaboutcookies.org е полезен ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате в случай, че желаете да изтриете или забраните получаването на бисквитки от  ТЪРГОВЕЦА. Виж политика за използване на бисквитки в Общите условия.
8.Защитени ли са личните Ви данни?Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация,манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване;
-Достъпът до Вашия профил е възможен само след задаване на Вашата лична парола, известна само на Вас. Напомняме Ви, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица
 - ТЪРГОВЕЦА  ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.
- ТЪРГОВЕЦА  няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на ТЪРГОВЕЦА са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни ТЪРГОВЕЦА  се води от приетата фирмена Политика за защита на личните данни, Вътрешни правила за мерки за защита на личните данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете, собственост на компанията.

 Повече информация ТУК