Условия за ползване

Онлайн магазинът mlm-shoplr.com е собственост на “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД, ЕИК: 204784879, с адрес обл. Велико Търново, гр. Свищов, ул. "Григор Стоянов" No 27, имейл адрес info@mlm-shoplr.com, тел.0889500937 наричана по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна, и от друга –лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин mlm-shoplr.com. Като администратор на лични дании с цел да информира по разбираем и лесно достъпен начин всички потребители на сайта на ТЪРГОВЕЦА, “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД разработва и публикува Политика за защита на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ продава стоки на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА. С натискане на бутона "купи" , ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.Стоките, които се намират в електронен магазин на ТЪРГОВЕЦА не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ стоките, които предлага ТЪРГОВЕЦА. След кликане на бутона "купи" ПОТРЕБИТЕЛЯТ сесъгласява да закупи стоките, намиращи се в поръчката. Това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договоръте сключен.ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да откаже доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е достъпна. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес или телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТще може да избере между възстановяване на сумата илизаменяне на неналичната стока с налична такава.Договорният език е български. Плащанията сеизвършват в български левове с начисленоДДС. “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД има право по всяко време да променя начина на достъп до информацията, предоставена на електронния ѝ магазин.
I.ПОРЪЧКА НА СТОКИ


1.Потребителите имат пр аво да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на ТЪРГОВЕЦА. Регистрацията в сайта не е задължителна.За да направите поръчка през сайта на ТЪРГОВЕЦА, следвайте следните стъпки:
1.1.Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката.1.2.За да добавите дадена стока към своята поръчка /кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Купи”, намиращ се отдолу на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.1.3.В горната дясна част на сайтаще видите бутон „Кошница”. Под него е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид.1.4.За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти, налични в количката –наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Купи”.1.5.На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно -три имена, адрес, телефон за връзка, e-mail.1.6.Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин на ТЪРГОВЕЦА . Моля, натиснете „Купи”.При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД , касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Изпрати поръчката", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Кошница”. Това действие има правно обвързваща сила независимо от това, че поръчката е направена от оператор  по телефона, собственоръчно от Потребителя или чрез предоставяне на данни за поръчка по e-mail, изпратени от потребителя.На посочения от Вас e-mail ще получите информация за това какъв „Продукт“ сте поръчали и на каква стойност е направената поръчка. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и / или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, ТЪРГОВЕЦЪТ може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на потребителя.1.7.Ако е необходимо, служител на ТЪРГОВЕЦЪТ ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.2. За да се направи поръчка от ТЪРГОВЕЦЪТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да създаде профил или да направи бърза поръчка като гост. За целтатрябва да посочи:•валиден имейл;•коректен и пълен адрес за доставка;•коректни данни за контакт–две имена, телефон.
•Данни за фактура, по желание на клиента /ЕГН за физическите лица/. 2. Поръчки, в които данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ са непълни или некоректни, несе изпълняват от ТЪРГОВЕЦА. 3. При направена поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава имейл за успешно приета поръчка. В потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата на създаванетоѝ, избраният метод на доставка, начинът на плащане и инструкции за извършване на плащането в случайте, в който са необходими.4. При възникнал проблем, възпрепятстващ изпълнението на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъдете уведомен на посочения от него имейл или телефон за контакт.5. Поръчки в електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА  се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата чрез формата за поръчки или на посочения имейл адрес за целта.6. Обслужването на клиенти се извършва от понеделник до петък, от 8 до 17часа, с изключение на официалните почивни дни.7. Поръчки, направени до 15 ч., се обработват на същия ден. Поръчки, направени след 15 ч., се обработват и изпращат на следващия ден.8. Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалена цена.
II.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.1.Потребителят може да заплати цената напоръчаната стока по един от следните начини:1.1. За стоки, с място на доставка –на територията на Република България:1.1.1.Плащане при доставка–наложен платеж.1.1.2.Плащанепо банков път.2. При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.3. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
III. ДОСТАВКА.1. Стоките, поръчани от електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА се доставят в следните срокове:2. За територията на Република България -до 2 /два/ работни дни.3. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварителноПотребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.3. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно -от получаване на плащането при избран начин на плащане 
„по банков път”,освенв случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 2 /два/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и придруги независещи от ТЪРГОВЕЦЪТ обстоятелства. 5.Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци -външни видими дефекти -повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ на посочения телефон. 6.При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и ТЪРГОВЕЦЪТ не бъде незабавно уведомен на посочения телефон, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.7.Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка/наложен платеж” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ТЪРГОВЕЦЪТ на посочения телефон за отстраняване на несъответствието. 8.При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посоченияот Потребителя адрес за доставка. 9.При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.10.Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 7 (седем) работни дни от уведомяването за такова искане на ТЪРГОВЕЦЪТ на посочения телефон. 
IV. РЕКЛАМАЦИЯ И ЗАМЯНА1. Упражняване правото на отказ1.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.
1.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.2. Връщане на стоката2.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпратиили предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦЪТ. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14(четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦЪТ преди изтичането на 14-дневния срок.2.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Стоките могат да бъдат донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя. 2.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от ТЪРГОВЕЦЪТ стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.2.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка, фактура). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.2.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху ТЪРГОВЕЦЪТ, с получаването на стоката от ТЪРГОВЕЦЪТ, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване.3. Възстановяване на заплатените суми.3.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.3.2. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.3.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.4.В случай, че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на ТЪРГОВЕЦЪТ стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.5. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията на действащите нормативни разпоредби.
6. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
•възстановяване на заплатената сума;
•заменяне на стоката с нова.
7.В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.
8. След като стоката пристигне в офиса на ТЪРГОВЕЦА и той се увери в оригиналния ѝ вид, опаковка и качество, се пристъпва към процедура на замяна на продукта или възстановяване на стойността му по банков път в срок от 7 работни дни.9. Пратката с върната стока, която има нарушен търговски вид или поради неподходяща опаковка се е повредила по време на транспорта, ще бъде върната на ПОТРЕБИТЕЛЯ за негова сметка. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже приемането на пратката, ТЪРГОВЕЦЪТ не се задължава да я изпрати повторно. Пратката с върната стока, която има нарушен търговски вид или поради неподходяща опаковка се е повредила по време на транспорта, се съхраняват от ТЪРГОВЕЦА в срок от 90 календарни дни. В този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска върнатата стока, единствено ако заплати и организира транспортирането ѝ.10. Разходите по куриерските услуги във всички посоки са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и не се възстановяват. Изключение правят случаите на фабричендефект, при които ТЪРГОВЕЦЪТ поема изцяло транспортните разходи за замянана дефектната стоката със същия модели размер при условие, че същият е наличен.11. ТЪРГОВЕЦЪТ не се ангажира с взимането на пратки от клон на "Български пощи"ЕАД или офис на куриерска фирма.12. Възстановява се само стойността на стоката, без разходите по доставка.13. В случай че стойността на новата избрана стока за замяна на старата, надвишава заплатената сума от ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият доплаща разликата на ТЪРГОВЕЦА. Ако новият избран артикул е с по-ниска стойност, ТЪРГОВЕЦЪТ връща разликата на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Изпращането на новия артикул става само след като ТЪРГОВЕЦЪТ получи стария.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИИЯ НАПОТРЕБИТЕЛЯ1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда ипоръчва обявените стоки в сайта на ТЪРГОВЕЦА .2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според Общите условияза покупко-продажба на стоки през интернет магазин на ТЪРГОВЕЦА. 4. Всеки потребител на сайта на ТЪРГОВЕЦЪТ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава:•да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституциаята и законите на Република България и признатите международни актове, да спазва правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката;•да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване електронния магазин;•да не извършва злоумишлени действия.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция, да заплати цената на заявената от него стока, да получи стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не подава фиктивни или невалидни заявки илидруга невярна информация.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА в случай на неправомерен достъп или при възникнала вероятност за такъв.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва реда и условията за предявяване нарекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, вписани в настоящите Общи условия.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.При неспазване на задълженията ТЪРГОВЕЦЪТ има право без предварително предупреждение да спре достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да сезира компетентните държавни органи.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТЪРГОВЕЦА1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният нарушава настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА, да прекрати продажбата на стоки на ПОТРЕБИТЕЛЯ.2. След получаване на плащането по дадена поръчка ТЪРГОВЕЦЪТсе задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да я достави в срок.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информацията, посоченаот ПОТРЕБИТЕЛЯ, независимо дали същият е извършил регистрация в сайта на ТЪРГОВЕЦА. Целите, за които ТЪРГОВЕЦЪТ използва информацията са съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди и саизвън неговия контрол.5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изпраща нюзлейтъри за получаването на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е абонирал.6. ТЪРГОВЕЦЪТ полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на сайта на ТЪРГОВЕЦЪТ. 8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.10. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва магазина.
VII. ЛИЧНИ ДАННИ “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД е админидтратор на лични данни по отношение на потребител, който попълни своите лични данни в Потребителския си профил или други предвидени полета. С цел да информира всеки потребител на сайта на ТЪРГОВЕЦА по прозрачен и разбираем начин, “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД разработва и публикува Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките. “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД обработва лични данни на всички посетители –регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име,адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, доставка на поръчаните от потребителя стоки, също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора. ТЪРГОВЕЦЪТ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила в уебсайта. След изтриването на профила, ТЪРГОВЕЦЪТ или заявено желание за изтриване на данните, полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне (до 28 дни).Когато Потребителят идал съгласието си за получаване на бюлетин, неговите данни се съхраняват до прекратяване на известяването.Събираните данни по настоящата точка се използват за данъчни, счетоводни, статистически и маркетингови цели. Потребителят има право: -На достъп до лични данни си данни, чрез профила си в сайта; -да изтрие профил /правото „да бъдеш забравен“/;-да променя и коригира данни;-да ограничи обработването на лични данни;-да възрази срещу обработването на лични данни;-да изисква да бъде уведомяван за всяко действие свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;-да подаде жалба до КЗЛД..С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава изричносисъгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦЪТ за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД, полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията на Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на стоки и услуги, предмет на Общите условия.
VIII. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“
1 ТЪРГОВЕЦЪТ използва технологии за събиране на информация-т. нар. „бисквитки“ (cookies), които представляват малко количество информация, което уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и позволявана сървъра да събира обратна информация от браузъра.
2.С използването на сайта на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за използване на „бисквитки“.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва „бисквитки“, за да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ по-добро изживяване в електронния магазин на ТЪРГОВЕЦЪТ и да предложи подходящи продукти на ПОТРЕБИТЕЛЯ.4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да подготвя анонимни статистики, които му помагат да разбере как ПОТРЕБИТЕЛЯ предпочита да използва страниците на сайта на ТЪРГОВЕЦА, за да подобри структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.5. Посещаването на електронния магазин на ТЪРГОВЕЦЪТ може да създаде следните бисквитки:-за производителност на сайта;-за анализиране на посетителите на сайта;-за географско насочване;-за регистрация;-за рекламна дейност;6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изтрие бисквитките чрез опциите на всеки един браузър; 7. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя Политиката за използване на „бисквитки“ по всяко време.
IX. ИЗМЕНЕНИЯ
1. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на продаваните стоки. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да публикува настъпилитепромени в Общите условия на видно място в онлайн магазина. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати продажбата на стоки на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
X. АВТОРСКИ ПРАВА1. Съдържанието, публикувано на интернет магазина на ТЪРГОВЕЦЪТ е изцяло и само собственост на “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД и представлява обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право. Всяко копиране на снимки, текстове, графики и друга информация от сайтасе осъществява само след изрично писмено съгласие от страна на “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД или се съпровожда с линк към ТЪРГОВЕЦЪТ. Изключват се случаите, когато копирането се извършва за лична употреба..
XI. ОБРАТНА ВРЪЗКА
1. Всеки потребител може да осъществи обратна връзка с “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД, за да поставя въпроси, прави предложения и да получава информация на посочения e-mail и телефон и чрез формата за обратна връзка.2. “МЛМ ЦЕНТЪР” ООД е администратор на интернет сайта на ТЪРГОВЕЦЪТ. В изпълнение на тази функция администраторът може да премахва всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.